Frozen Items

DEEP FRIED

SHINEI

SHINEI

Kaki Fry (Oyster Fry)

10 trays x 20 pcs

SUNMARCO

SUNMARCO

Yasai Croquette

10 pkts x 8 pcs (55 g)

MARUKAWA

MARUKAWA

Ebi Tempura

10 pcs

SUNMARCO

SUNMARCO

Curry Croquette

10 pkts x 8pcs (55 g)

MARUKAWA

MARUKAWA

Ebi Fry

10 pcs

SUNMARCO

SUNMARCO

Potato Croquette

20 pkts x 8pcs (55 g)

MARUKAWA

MARUKAWA

Tako Yaki Ball

50 pcs x 20 g

MARUKAWA

MARUKAWA

Gyoza Shrimps

18 g x 50 pcs

MARUKAWA

MARUKAWA

Soft Shell Crab

Per kg