Dry Products

SEASONING/SAUCE

BULLDOG

BULLDOG

Tonkatsu Sauce

6 bots x 1.8 L

MARUTOMO

MARUTOMO

Dashi No Moto

10 pkts x 1 kg

MARUTOMO

MARUTOMO

Hana Katsuo Boshi

6 pkts x 500 g

NINBEN

NINBEN

Ito Kezuri

30 pkts x 20 g

MARUTOMO

MARUTOMO

Ito Kezuri

6 pkts x 500 g

FUTABA

FUTABA

Nori Katsuo Furikake

10 bots x 50 g

MISHIMA

MISHIMA

Furikake

10 pkts x 500 g

FUTABA

FUTABA

Nori Katsuo Furikake

12 pkts x 500 g

SHODA

SHODA

Shoyu

18 L